Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Komisie SAV

Komisia SAV pre informačné a komunikačné technológie

Logo

Členky a členovia

Kontakt

E-mail:

Zameranie komisie

Komisia SAV pre informačné a komunikačné technológie (KIT) je poradným orgánom Predsedníctva SAV, ktorému napomáha zabezpečovať jeho riadiacu, organizačnú a rozhodovaciu činnosť v oblasti rozvoja informačných a komunikačných technológií (IKT), výpočtovej infraštruktúry a podpory stratégií v rámci rozvoja SAV.

Dokumenty komisie: