Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Komisie SAV

Komisia SAV pre informačné a komunikačné technológie

Logo

Členky a členovia

Kontakt

E-mail:

Zameranie komisie

Komisia SAV pre informačné a komunikačné technológie (ďalej len „komisia“) je poradným orgánom Predsedníctva SAV, ktorému pomáha zabezpečovať jeho riadiacu, organizačnú a rozhodovaciu činnosť v oblasti budovania a strategického rozvoja informačných a komunikačných technológií (IKT) a služieb zdieľanej výpočtovej infraštruktúry, licencovania a digitálnych technológií. Komisia zastrešuje aktivity súvisiace s presadzovaním nástrojov Otvorenej vedy v súlade s Národnou stratégiou otvorenej vedy 2021 - 2028

Dokumenty komisie: