Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Komisie SAV

Komisia SAV pre ekonomické otázky

Členky a členovia

Zameranie komisie

Komisia SAV pre ekonomické otázky je poradným orgánom Predsedníctva SAV, ktorému napomáha zabezpečovať jeho riadiacu, organizačnú a rozhodovaciu činnosť v ekonomickej oblasti za celú rozpočtovú kapitolu SAV, ako aj vo vzťahu k príslušným orgánom štátnej správy v SR.

Dokumenty komisie: