Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Komisie SAV

Komisia SAV pre ekonomické otázky

Členky a členovia

Podpredseda
Tajomníčka (ÚMV SAV)
Členka (CBV SAV)
Člen (CSČ SAV - VEDA)
Členka (USAV)
Člen (MAT SAV - Snem SAV)
Člen (AU SAV - rada riaditeľov)

Zameranie komisie

Komisia SAV pre ekonomické otázky je poradným orgánom Predsedníctva SAV, ktorému napomáha zabezpečovať jeho riadiacu, organizačnú a rozhodovaciu činnosť v ekonomickej oblasti za celú rozpočtovú kapitolu SAV, ako aj vo vzťahu k príslušným orgánom štátnej správy v SR.

Dokumenty komisie: