Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

Local Elements – Transregional Connections: Medieval and Early Modern Age Culture and Education in Central Europe

  • Miesto konania: Slovenská národná galéria, Riečna 1, 815 13 Bratislava
  • Dátum konania: 11. 3. 2024 - 13. 3. 2024
  • Organizuje SAV: áno
  • Kontaktná osoba: PhDr. Eva Veselovská PhD. ()

Prehľad konferencií