Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

Alkoholické nápoje ako kultúrno-historický fenomén

  • Miesto konania: Bratislava
  • Dátum konania: 13. 6. 2023 - 14. 6. 2024
  • Organizuje SAV: nie
  • Kontaktná osoba: PhDr. Daniela Dvořáková DrSc. ()

Prehľad konferencií