Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

Právna norma verzus súdna prax

  • Miesto konania: Kremnica
  • Dátum konania: 13. 6. 2024 - 13. 6. 2024
  • Organizuje SAV: nie
  • Kontaktná osoba: Mgr. Blanka Szeghyová PhD. ()

Prehľad konferencií