Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

Potravinové právo 2024

  • Miesto konania: Zochová chata
  • Dátum konania: 13. 6. 2024 - 14. 6. 2024
  • Organizuje SAV: nie
  • Kontaktná osoba: doc. JUDr. Jozef Vozár CSc. ()

Prehľad konferencií