Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

32. ornitologická konferencia s medzinárodnou účasťou Aplikovaná ornitológia 2023

  • Miesto konania: Technická univerzita Zvolen
  • Dátum konania: 8. 9. 2023 - 8. 9. 2023
  • Organizuje SAV: nie
  • Kontaktná osoba: RNDr. Anton Krištín DrSc. ()

Prehľad konferencií