Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

Byzantine Coins in the Carpathian Basin

  • Miesto konania: Tatabánya
  • Dátum konania: 25. 9. 2023 - 26. 9. 2023
  • Organizuje SAV: nie
  • Kontaktná osoba: Mgr. Mgr. Dr. Péter Prohászka PhD. ()

Prehľad konferencií