Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

23. ročník medzinárodnej konferencie Kelti / The Celts / Die Kelten 2024

  • Miesto konania: Žilina
  • Dátum konania: 14. 5. 2024 - 17. 5. 2024
  • Organizuje SAV: nie
  • Kontaktná osoba: Mgr. Lucia Benediková PhD. ()

Prehľad konferencií