Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

Okrúhly stôl "Budúcnosť zdaňovania tabakových výrobkov na Slovensku"

  • Miesto konania: Ekonomický ústav SAV, v.v.i., Bratislava
  • Dátum konania: 5. 12. 2023 - 5. 12. 2023
  • Organizuje SAV: áno
  • Kontaktná osoba: Ing. Ivan Lichner PhD. ()

Prehľad konferencií