Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

Vedecký seminár venovaný 80. výročiu založenia JÚĽŠ

  • Miesto konania: Malé kongresové centrum SAV, Bratislava
  • Dátum konania: 19. 9. 2023 - 19. 9. 2023
  • Organizuje SAV: áno
  • Kontaktná osoba: Mgr. Bronislava Chocholová PhD. ()

Prehľad konferencií