Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

Workshop pre projektový tím projektu Redact: Researching Europe, Digitalisation, and Conspiracy Theories

  • Miesto konania: Smolenice
  • Dátum konania: 23. 4. 2024 - 25. 4. 2024
  • Organizuje SAV: nie
  • Kontaktná osoba: Mgr. Marianna Mrva PhD. ()

Prehľad konferencií