Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

Fear and Artificial Intelligence

  • Miesto konania: Bratislava
  • Dátum konania: 30. 6. 2024 - 30. 6. 2024
  • Organizuje SAV: áno
  • Kontaktná osoba: Mgr. Alžbeta Kuchtová PhD ()

Prehľad konferencií