Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

Interconnectedness and Posthumanism

  • Miesto konania: Antverpy
  • Dátum konania: 27. 5. 2024 - 27. 5. 2024
  • Organizuje SAV: nie
  • Kontaktná osoba: Mgr. Alžbeta Kuchtová PhD ()

Prehľad konferencií