Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

Mladá filozofia 2024

  • Miesto konania: Mladá filozofia 2024, XIX ročník medzinárodnej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov
  • Dátum konania: 20. 5. 2024 - 20. 5. 2024
  • Organizuje SAV: nie
  • Kontaktná osoba: Mgr. Dmytro Tomakh ()

Prehľad konferencií