Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

Dni archívneho filmu

  • Miesto konania: Banská Bystrica
  • Dátum konania: 8. 4. 2024 - 12. 4. 2024
  • Organizuje SAV: nie
  • Kontaktná osoba: doc. Mgr. Martin Palúch PhD. ()

Prehľad konferencií