Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

Lokálne mechanické vlastnosti

  • Miesto konania: Praha, ČR
  • Dátum konania: 29. 5. 2024 - 31. 5. 2024
  • Organizuje SAV: áno
  • Kontaktná osoba: doc. RNDr. František Lofaj DrSc. ()

Prehľad konferencií