Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

International Conference on the Science of Hard Materials ICSHM12

  • Miesto konania: Taj Bentota, Sri Lanka
  • Dátum konania: 11. 3. 2024 - 15. 3. 2024
  • Organizuje SAV: nie
  • Kontaktná osoba: doc. RNDr. Pavol Hvizdoš DrSc. ()

Prehľad konferencií