Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

XXI. Arachnologická konferencia

  • Miesto konania: Východná
  • Dátum konania: 6. 9. 2023 - 8. 9. 2023
  • Organizuje SAV: nie
  • Kontaktná osoba: Mgr. Ľudmila Černecká PhD. ()

Prehľad konferencií