Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

Agentové modelování a jeho (pomalé) šíření v sociálních vědách (ústavný seminár)

  • Miesto konania: Sociologický ústav SAV, v.v.i., Bratislava
  • Dátum konania: 6. 12. 2023 - 6. 12. 2023
  • Organizuje SAV: áno
  • Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Sekeráková Búriková PhD. ()

Prehľad konferencií