Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

Tracked and Segregated: The Effect of Early Informal Within-School Tracking in Schools with Students with Low Socioeconomic Status or Roma Ethnicity (ústavný seminár)

  • Miesto konania: Sociologický ústav SAV, v.v.i., Bratislava
  • Dátum konania: 13. 9. 2023 - 13. 9. 2023
  • Organizuje SAV: nie
  • Kontaktná osoba: Mgr. Ing. Miloslav Bahna PhD. ()

Prehľad konferencií