Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

Interorganellar Communication in Health and Disease - Minisymposium

  • Miesto konania: Bratislava
  • Dátum konania: 4. 12. 2023 - 4. 12. 2023
  • Organizuje SAV: nie
  • Kontaktná osoba: RNDr. Michal Cagalinec PhD. ()

Prehľad konferencií