Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

COST LIFT stretnutie druhej pracovnej skupiny

  • Miesto konania: hotel Roset Bratislava
  • Dátum konania: 22. 2. 2024 - 23. 2. 2024
  • Organizuje SAV: áno
  • Kontaktná osoba: RNDr. Ľubor Košťál CSc. ()

Prehľad konferencií