Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

XV. Slovenské a české parazitologické dni

  • Miesto konania: Tesáre - Nové Mlyny, Slovensko
  • Dátum konania: 13. 5. 2024 - 17. 5. 2024
  • Organizuje SAV: áno
  • Kontaktná osoba: doc. MVDr. Zuzana Hurníková PhD. ()

Prehľad konferencií