Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

Letná škola projektu InterTAU I. DRUG DISCOVERY: FOCUS ON BIOLOGICS

  • Miesto konania: KC SAV Smolenice
  • Dátum konania: 18. 6. 2023 - 24. 6. 2024
  • Organizuje SAV: nie
  • Kontaktná osoba: RNDr. Rostislav Škrabana PhD. ()

Prehľad konferencií