Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

8. česko-slovenská mykologická konferencia

  • Miesto konania: Nitra
  • Dátum konania: 21. 9. 2023 - 24. 9. 2023
  • Organizuje SAV: nie
  • Kontaktná osoba: Mgr. Viktor Kučera PhD. ()

Prehľad konferencií