Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

XXI. Arachnologická konferencia

  • Miesto konania: Východná, Slovensko
  • Dátum konania: 6. 9. 2023 - 8. 9. 2023
  • Organizuje SAV: áno
  • Kontaktná osoba: RNDr. Peter Gajdoš CSc. ()

Prehľad konferencií