Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

Aktuálny stav rómskych štúdií IV.

  • Miesto konania: Prešovská univerzita v Prešove
  • Dátum konania: 7. 12. 2023 - 8. 12. 2023
  • Organizuje SAV: nie
  • Kontaktná osoba: Mgr. Klara Kohoutová PhD. ()

Prehľad konferencií