Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

Bayesovský přístup v rámci teorie odpovědi na položku

  • Miesto konania: Bratislava/online
  • Dátum konania: 5. 6. 2023 - 5. 6. 2023
  • Organizuje SAV: nie
  • Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Očenášová PhD. ()

Prehľad konferencií