Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

Prednáška prof. Ivana Kalmara: Rasizmus Stredoeurópanov a rasizmus voči Stredoeurópanom

  • Miesto konania: Bratislava
  • Dátum konania: 7. 12. 2023 - 7. 12. 2023
  • Organizuje SAV: nie
  • Kontaktná osoba: Mgr. Juraj Marušiak PhD. ()

Prehľad konferencií