Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

Multimodal terminals on the territory of Ukraine and neighboring EU countries

  • Miesto konania: Ľvov
  • Dátum konania: 22. 6. 2023 - 22. 6. 2023
  • Organizuje SAV: nie
  • Kontaktná osoba: Mgr. Daniel Michniak PhD. ()

Prehľad konferencií