Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

Odkaz prof. Imricha Karvaša pre súčasnú hospodársku vedu a prax

  • Miesto konania: Kongresová sála NBS, Bratislava
  • Dátum konania: 1. 3. 2023 - 1. 3. 2023
  • Organizuje SAV: nie
  • Kontaktná osoba: Ing. Jaroslav Vokoun ()

Prehľad konferencií