Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

5. sympózium o Českom masíve

  • Miesto konania: Smolenice, Slovakia
  • Dátum konania: 7. 6. 2023 - 10. 6. 2023
  • Organizuje SAV: nie
  • Kontaktná osoba: RNDr. Igor Broska DrSc. ()

Prehľad konferencií