Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

Zdroje pre africké dejiny: premyslenie metód, výzvy a príležitosti

  • Miesto konania: at Beit al-Hikma, The Tunisian Academy of Sciences, Letters and Arts in Tunis-Carthage, Tunisia
  • Dátum konania: 13. 4. 2023 - 15. 4. 2023
  • Organizuje SAV: áno
  • Kontaktná osoba: Mgr. Silvester Trnovec PhD. ()

Prehľad konferencií