Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

Advances in Experimental Neuroimmunology 2023

  • Miesto konania: Smolenice
  • Dátum konania: 18. 6. 2023 - 20. 6. 2023
  • Organizuje SAV: nie
  • Kontaktná osoba: doc. RNDr. Peter Filipčík CSc. ()

Prehľad konferencií