Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

Oxid dusnatý: signálna molekula storočia

  • Miesto konania: Šolta, Chorvátsko
  • Dátum konania: 11. 9. 2023 - 15. 9. 2023
  • Organizuje SAV: nie
  • Kontaktná osoba: doc. RNDr. Oľga Pecháňová DrSc. ()

Prehľad konferencií