Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

Diskurzívna a dispozičná analýza konceptu solidarity v európskom migračnom a azylovom systéme: solidarita chápaná ako prepojenie jazyka a kontextu (ústavný seminár)

  • Miesto konania: Bratislava
  • Dátum konania: 28. 9. 2022 - 28. 9. 2022
  • Organizuje SAV: áno
  • Kontaktná osoba: PhDr. Zuzana Kusá CSc. ()

Prehľad konferencií