Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

From compromise to complicity: Managing the crisis of rule of law at the Council of Europe (The Institute´s seminar)

  • Miesto konania: Bratislava
  • Dátum konania: 3. 5. 2022 - 3. 5. 2022
  • Organizuje SAV: áno
  • Kontaktná osoba: Elżbieta Drążkiewicz PhD. ()

Prehľad konferencií