Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

Fenomén YMCA v českom a slovenskom priestore 20. storočia

  • Miesto konania: Bratislava
  • Dátum konania: 13. 11. 2023 - 13. 11. 2023
  • Organizuje SAV: nie
  • Kontaktná osoba: Lukáš Krajčír PhD. ()

Prehľad konferencií