Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

Umenie ako udalosť v post-heideggeriánskom kontexte

  • Miesto konania: FiÚ SAV
  • Dátum konania: 11. 4. 2023 - 12. 4. 2023
  • Organizuje SAV: áno
  • Kontaktná osoba: Mgr. Marcel Šedo ()

Prehľad konferencií