Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

Antropologický workshop

  • Miesto konania: Modra
  • Dátum konania: 22. 5. 2023 - 22. 5. 2023
  • Organizuje SAV: áno
  • Kontaktná osoba: doc. Mgr. Jaroslava Vydrová PhD. ()

Prehľad konferencií