Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

Workshop on the Book "Hegel's Century“ by Jon Stewart

  • Miesto konania: Bratislava International School of Liberal Arts (BISLA), Grösslingová 53
  • Dátum konania: 19. 1. 2023 - 19. 1. 2023
  • Organizuje SAV: áno
  • Kontaktná osoba: prof. PhDr. František Novosád CSc. ()

Prehľad konferencií