Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

Challenges for Environmental and Political Philosophy in the Anthropocene

  • Miesto konania: Bratislava
  • Dátum konania: 16. 1. 2023 - 17. 1. 2023
  • Organizuje SAV: nie
  • Kontaktná osoba: doc. Mgr. Richard Sťahel PhD. ()

Prehľad konferencií