Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

Politická socializácia v stredovýchodnej Európe

  • Miesto konania: Bratislava
  • Dátum konania: 19. 10. 2023 - 20. 10. 2023
  • Organizuje SAV: nie
  • Kontaktná osoba: Doc. Peter Šoltés PhD. ()

Prehľad konferencií