Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

Od dobročinnosti a svojpomoci k štátnej sociálnej politike: Motivácie, modely a prax v 19. a 20. storočí

  • Miesto konania: Bratislava
  • Dátum konania: 20. 9. 2023 - 21. 9. 2023
  • Organizuje SAV: nie
  • Kontaktná osoba: Gabriela Dudeková Kováčová PhD. ()

Prehľad konferencií