Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

Revolúcie a stredná Európa

  • Miesto konania: Šamorín
  • Dátum konania: 19. 4. 2023 - 19. 4. 2023
  • Organizuje SAV: nie
  • Kontaktná osoba: Prof. PhDr. Roman Holec DrSc. ()

Prehľad konferencií