Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

Musikalische Praxis im langen 19. Jahrhundert: Unbekannte Ego-Dokumente aus Zentraleuropa

  • Miesto konania: Viedeň
  • Dátum konania: 20. 9. 2022 - 22. 9. 2022
  • Organizuje SAV: nie
  • Kontaktná osoba: Jana Laslavíková PhD. ()

Prehľad konferencií