Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

Stretnutie jazykov, etník a kultúr v dunajskom priestore od stredoveku po raný novovek

  • Miesto konania: Hainburg an der Donau
  • Dátum konania: 13. 9. 2023 - 13. 9. 2023
  • Organizuje SAV: nie
  • Kontaktná osoba: Anna Fundárková M.A., PhD. ()

Prehľad konferencií