Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

41.medzinárodná konferencia „Otázky neolitu a eneolitu našich krajín“

  • Miesto konania: Palárikovo
  • Dátum konania: 27. 9. 2022 - 29. 9. 2022
  • Organizuje SAV: nie
  • Kontaktná osoba: PhDr. Ivan Cheben CSc. ()

Prehľad konferencií