Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bližšie informácie

Stredoveké hrady v strednej Európe stav a perspektívy výskumu

  • Miesto konania: Nitra
  • Dátum konania: 24. 11. 2022 - 26. 11. 2022
  • Organizuje SAV: nie
  • Kontaktná osoba: PhDr. Peter Bednár CSc. ()

Prehľad konferencií